Nasze zajęcia:

Harmonogram rekrutacji Pałacu Młodzieży na rok szkolny 2016/2017.

 Załącznik nr 2 do zasad rekrutacji
do Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
na rok szkolny 2016/2017 z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Składanie przez rodziców dzieci lub pełnoletnich uczestników deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko/pełnoletni uczestnik zostało przyjęte.

5.05.2016 – 11.05.2016

 

Składanie przez kandydatów wniosków wraz z załącznikami.

16.05.2016 – 3.06.2016

18.08.2016 – 19.08.2016

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do Pałacu Młodzieży.

13.06.2016 godz. 10.00

23.08.2016 godz. 10.00

Przyjmowanie potwierdzeń woli przyjęcia do Pałacu Młodzieży.Wprowadzanie danych do Systemu.

do 17.06.2016 godz. 14.00

do 24.08.2016 godz. 14.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc w Pałacu Młodzieży.

27.06.2016 godz. 10.00

26.08.2016 godz. 10.00

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


Zobacz także

Zapraszamy

Grupy zainteresowań w Pałacu Młodzieży w Olsztynie Nasze grupy Imprezy i Wystawy w Pałacu Młodzieży Olsztyn Imprezy i wystawy

Szybki kontakt

Pałac Młodzieży
im. Orląt Lwowskich

10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 3

tel. bezp.: (89) 527 32 69
fax: (89) 535 03 26

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych oraz przez Facebook Social Plugins. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji