Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

prosimy o opłacanie dobrowolnej składki na Radę Rodziców, która wynosi 200 zł rocznie. Jeżeli na zajęcia uczęszcza drugie dziecko z rodziny, opłata za drugie dziecko wynosi 150 zł rocznie, natomiast za trzecie i kolejne dziecko opłata wynosi 100 zł rocznie. Każde zajęcia opłacane są oddzielnie.

Można to zrobić przelewem, w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz których zajęć dotyczy wpłata (oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego). Dzięki Państwa wpłatom możemy na bieżąco kupować niezbędne w realizacji programu materiały i pomoce dydaktyczne, organizować konkursy i imprezy, remontować zużywający się sprzęt i instrumenty lub zakupić nowe. Bardzo chcielibyśmy także móc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy naszych wychowanków.

Numer konta bankowego Rady Rodziców:   96 1020 3541 0000 5002 0010 8548

 

W dniu 16.08.2019 sekretariat Pałacu Młodzieży pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

W dniu 17.08.2019 sekretariat Pałacu Młodzieży pracuje w godzinach 9.00 – 13.00.

 

UM Olsztyn Miejsce  odkrywania talentów Inna strona miasta BIP RODO
Nowe pracownie artystyczne
w budynku przy ul. Turowskiego 3 oraz na zatorzu
Więcej
Exit